loader image
Belgische Overheid

Belgische Overheid

De overheid gaat Energie Prestatie Contracten (EPC, EPPP) aan besteden bij ESCo’s. Daartoe wordt onder leiding van Energinvest een publieke organisatie opgezet. Ter financiering van ESCo’s zal een publiek/privaat fonds worden ontwikkeld. Escoplan adviseert over het...
(Rest) Warmtenet

(Rest) Warmtenet

Met technisch dienstverlener Kodi B.V. werd een 5e generatie warmtenet ontwikkeld. Het eerste project was het ontkoppelen van restwarmte van azijnfabriek De Burg. Escoplan was co-investeerder, stelde het businessplan op en arrangeerde financiering en de technische due...
Belgische Overheid

FPIM België

De Federale Overheid van België  gaat Energie Prestatie Contracten (EPC, EPPP) aan besteden bij ESCo’s. Daartoe wordt een publieke organisatie opgezet. Ter financiering van ESCo’s zal een publiek/privaat fonds worden ontwikkeld. Escoplan adviseert over het organisatie...
Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Escoplan heeft voor gemeente Amsterdam verzorgd: Een studie naar een passend energiesysteem voor het Marineterrein. Onderzoek naar de mogelijkheid tot aansluiting van WKO’s op een te ontwikkelen laag temperatuur warmtenet. Advies over marktordening, business modellen...
Datacenter Restwarmte

Datacenter Restwarmte

In opdracht van TKI Urban Energy in consortium verband onderzocht hoe in Amstel III datacenter restwarmte kan worden ontsloten naar vastgoedeigenaren. Escoplan droeg met name bij aan ontwikkeling business model, governance, financiële business case en...