Advies

Het advies dat Escoplan geeft is in te delen in drie hoofdstromen:
1. advies over energiebesparing
2. het verbeteren van het binnenmilieu en comfort van gebouwen
3. het vinden van de passende financiering van projecten

Energiebesparing: lagere exploitatielasten, zonder investering.

Door de stijging van energieprijzen en de behoefte aan meer comfort stijgen de jaarlijkse exploitatiekosten voor energie en onderhoud de laatste jaren sterk. Wij helpen u de jaarlijkse exploitatiekosten structureel te verlagen, zonder dat u hiervoor zelf hoeft te investeren.

Binnenmilieu en comfort

Uit steeds meer onderzoeken wordt duidelijk dat het binnenmilieu van gebouw een enorme invloed heeft op de prestaties en het welzijn van de gebruikers. Omdat Escoplan integrale verduurzaming wil bereiken wordt ook gekeken naar de licht-, lucht- en geluidskwaliteit en het thermische comfort van gebouwen. Vaak is met de energetische verduurzaming van gebouwen ook een verbetering van het gebouwcomfort mogelijk: bijvoorbeeld door CO2 gestuurde ventilatie, vervanging van verlichting met LED of een overstap op lage temperatuurverwarming.

Financering: positieve business case

Door de lagere energielasten ontstaat financiële ruimte om te investeren, met een terugverdientijd van 3 tot 15 jaar zonder te investeren in gebouwvoorzieningen (capex). Desgewenst regelen we de investering en/of financiering, waarbij van Energie Investeringsaftrek (EIA) gebruik kan worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een situatie met lagere exploitatielasten en dalen uw totale kosten. Door middel van  monitoring (het meten van essentiële procesparameters) worden gedurende de contractperiode de prestaties bewaakt en geoptimaliseerd.