Missie & Visie

Missie

Escoplan verduurzaamt  de gebouwde omgeving door ketenintegratie van gebouweigenaren en -gebruikers, leveranciers en financiers.

Visie

Escoplan ontwikkelt energy efficiency als een dienst, een managed service.