Overheden

Gemeenten en provincies beschikken vaak over een grote diversiteit van maatschappelijk vastgoed: van gemeentehuizen tot zwembaden en van verzorgingstehuizen tot theaters. Escoplan helpt om de exploitatiekosten van deze gebouwen te verlagen door slimme toepassing van energiebesparende technieken. Op grotere schaal kunnen ook meerjarenplannen worden opgezet om overheden te helpen in het behalen van energie- of milieudoelstellingen.

Voor overheden kunnen er uiteenlopende aanleidingen zijn voor een gestructureerde en duurzame ontwikkeling van vastgoed:
1. Waarde: de waarde van het vastgoedbestand loopt terug.
2. Klimaat: de gebruikers ervaren te weinig comfort.
3. Kosten: de exploitatielasten nemen toe door stijgende energieprijzen en onderhoudskosten.
4. Duurzaamheid: uw stakeholders vragen een beter energielabel.
5. Kennis & middelen: u heeft onvoldoende kennis en (financiële) middelen.

De meest geëigende aanpak om:
A. waarde te vermeerderen,
B. het comfort te verbeteren,
C de kosten te beheersen, en
D. het energielabel te upgraden, zijn:

(i) maatregelen: spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, dakisolatie, HR++ glas, energiezuinige verlichting, warmtepomp, zonneboiler, PV panelen;
(ii) het oprichten van een ’eigen’ Energy Service Company, in een publiek private samenwerking.