mytylschool-venlo-850x300

Om een afgewogen beslissing over verduurzaming te kunnen nemen heeft Onderwijsstichting Buitengewoon aan Escoplan gevraagd een energetische business case uit te voeren voor de Mytylschool in Venlo. Hierin zijn enkele technische concepten geformuleerd en scenario’s opgesteld voor de gewenste energielabelverbetering en is een kostenbegroting van de maatregelen met bijbehorende energiebesparing en terugverdientijden opgesteld.

Deze scenario’s zijn verwerkt in een geactualiseerd Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Met het plan is inzichtelijk gemaakt welke investeringen, waar energiebesparing en lagere (onderhouds)kosten tegenover staan, zichzelf terugverdienen. Deze investeringen kunnen zo ‘budgetneutraal’ naar voren worden gehaald.

Uit dit nieuwe meerjaren onderhoudsplan blijkt dat bij directe uitvoering van deze investering, de exploitatiekosten per jaar lager uitvallen.