Realisatie

In deze fase vindt projectrealisatie plaats, waarbij de volgende stappen worden genomen:

1. (voor)financiering
2. opdrachtverstrekking bouw
3. nul & comfort meting
4. subsidie aanvraag
5. begeleiding bouw
6. vastleggen prestatie bij oplevering
7. oplevering
8. facturatie
9. subsidie afhandeling

Na oplevering van het project vindt gedurende de contractduur monitoring en periodieke rapportage van de gerealiseerde resultaten plaats:

1. opdrachtverstrekking onderhoud
2. advies inzake energie inkoop
3. monitoring & verification
4. facturering
5. comfortmeting
6. onderhoud & vervanging
7. periodieke rapportage