Wat Escoplan voor scholen kan betekenen…

Het huisvestingsvraagstuk voor scholen en onderwijsinstellingen is de afgelopen jaren in rap tempo complexer geworden. Terwijl de budgetten voor het onderhoud en renovatie geenszins ruimer zijn geworden. Enerzijds worden scholen onder druk gezet om te voldoen aan kwaliteitsnormen zoals Frisse Scholen of het Kwaliteitskader van RuimteOK en hun energieverbruik te verminderen. Anderzijds is er met de overheveling van het buitenonderhoud van de gemeenten naar scholen nog meer druk komen staan op de schoolbesturen. Escoplan biedt dienstverlening om scholen te ontzorgen in het renoveren en onderhouden van schoolgebouwen.

Escoplan biedt een oplossing die bestaat uit drie stappen:

  1. De eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van de huidige situatie van het schoolgebouw. Hierbij wordt gekeken naar de energetische eigenschappen – zoals de isolatiewaarde van de beglazing of het rendement van de verwarmingsinstallatie – maar ook naar de kwaliteit van licht, lucht, geluid en comfort. Uit deze quickscan blijkt op welke punten het schoolgebouw voldoet aan de standaard van deze tijd en waar verbetering nodig is.
  2. Op basis van deze opname kan gekozen worden om een energetische business case uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht hoe het energieverbruik van het gebouw beperkt kan worden en welke financiële ruimte vrijkomt door de lagere exploitatiekosten. Door een eventueel aanwezig onderhoudsprogramma te vervangen door een renovatie en een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) kan mogelijk een groot deel van een renovatie gefinancierd worden met de winst op de exploitatiekosten.
  3. In de derde stap – de designfase – wordt een ontwerp gemaakt van een renovatie waarbij zowel bouwkundig als installatietechnisch de nodige maatregelen worden genomen om het schoolgebouw op het gebied van energie, licht, lucht, geluid en comfort te verbeteren.