Sectoren

Overheden

Voor Overheden kunnen er uiteenlopende aanleidingen zijn voor een gestructureerde en duurzame ontwikkeling van vastgoed:
1. Waarde. De waarde van het vastgoedbestand loopt terug.
2. Klimaat. De gebruikers ervaren te weinig comfort.
3. Kosten. De exploitatielasten nemen toe door (i) stijgende energieprijzen en (ii) onderhoudskosten.
4. Duurzaamheid. Uw stakeholders vragen een beter energielabel.
5. Kennis & middelen. U heeft onvoldoende kennis en (financiële) middelen.

Ontdek wat we voor overheden kunnen betekenen!