Het team

Ger Kempen – Directeur

Energie

De expertise van Ger Kempen is het energetisch optimaliseren van het pakket aan energiebesparende maatregelen én het daartoe contracteren van de (energie)prestatie.

Jeroen Nollet – Directeur

Ontwikkeling

De expertise van Jeroen Nollet is het ontwikkelen én financieren van verduurzamingsprojecten en (gebieds) Energy Service Companies.

Roderik Wuite – Associate

Financiering

De expertise van Roderik Wuite is het financieren van objecten, projecten en bedrijfsovernames.

Guy Hendriks – Associate

Installatie

De expertise van Guy Hendriks is het ontwikkelen van duurzame energieconcepten in de gebouwde omgeving, het opstellen van energie- en exploitatiemodellen en het ontwerp en realisatie van gebouwgebonden installaties.

Ditmar Henkel – Associate

Bouw

De expertise van Ditmar Henkel is duurzaam bouwen en renoveren: het analyseren, adviseren en engineeren van de implementatie van energiebesparende maatregelen.