not2015-850x300

Escoplan neemt deel aan expertmeeting Financiering op NOT2015 | Ruimte-OK

Bezoek expertmeetings op NOT2015 | Ruimte-OK. Ruimte-OK verzorgt op verzoek van de NOT (i.s.m. het blad schooldomein) een aantal expertmeetings op de NOT-beurs van 27 t/m 30 januari over actuele onderwerpen die in de scholenbouw spelen. Deze sessies maken onderdeel uit van het Seminar en Congresprogramma, waarvoor bezoekers zich vooraf dienen te registreren. Onderwerpen voor deze expertmeetings zijn;Expertmeeting ‘Duurzaamheid/ financieren’ Is goede duurzame huisvesting nog wel te realiseren binnen huidige financiële kaders? Op welke manier kan de GreenDeal verduurzaming scholen daadwerkelijk helpen een versnelling te realiseren waarmee bestaande gebouwen in rap tempo worden verduurzaamd? Hoe komen wij tot een andere wijze van denken waarmee een grote vervangingsopgave financierbaar wordt.