Wat we doen

Advies

Escoplan benadert (eventueel vanuit een gekozen vastgoedstrategie) verduurzaming in drie stappen:

  1. We maken een inventarisatie van de bestaande situatie – zowel op energetisch gebied als meetbare aspecten van het gebouwcomfort.
  2. We onderzoeken de haalbaarheid van energiebesparende en comfortverhogende maatregelen in een business case.
  3. In samenspraak met de opdrachtgever werken we gekozen maatregelen uit tot een ontwerp. Op basis hiervan kan vervolgens aanbesteed worden.

Meer weten over verduurzaming?