Woningcorporaties

Met de doelstelling van een gemiddeld label B in 2021 voor alle corporatiewoningen ligt er een enorme opgave in de verduurzaming van huurwoningen in Nederland. Op dit moment is de gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen 1,65 – ofwel energielabel D. Groot probleem voor corporaties vormt echter de investering die alleen kan worden doorberekend in de huurprijs, waarbij de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen een grote belemmering vormt voor het terugverdienen van deze investeringen.

Door het financieren van woningverbetering middels een esco-constructie is het mogelijk de investering door te berekenen in de woonlasten, zodat effectieve verduurzaming mogelijk is binnen de nauwe kaders die door het beleid gevormd worden.

Woningcorporaties worden geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen:
1. Waarde: Door dalende WOZ waarden komen de huren onder druk te staan.
2. Woonlasten: De woonlasten van huurders nemen toe door stijgende energieprijzen.
3. Kosten: De onderhoudskosten stijgen.
4. Duurzaamheid: Stakeholders vragen een duurzaam energielabel.

Effectieve maatregelen om:
A. waarde te vermeerderen,
B. het comfort te verbeteren,
C. de kosten te beheersen, en
D. het energielabel te upgraden zijn:
Spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, dakisolatie, HR++ glas, energiezuinige verlichting, earmtepomp, zonneboiler en PV panelen.

Buitengevelisolatie in combinatie met de energiebesparing zorgt voor een positieve business case. Het Europees project ECOLISH heeft aangetoond dat 70% van de investering in de gebouwschil terugkomt in de waardevermeerdering van de woningen.